Akcja diagnostyczna wzorców posturalnych wśród dzieci

Badanie

 

Warsztaty z fitsballem odbyły się w dniach 27 Listopada 2018, 4 Grudnia 2018 oraz 11 Grudnia 2018 we wrocławskich szkołach. W czasie warsztatów Instytut Rehabilitacji Medycznej i Sportowej wykonał diagnostykę postawy ciała uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, a także liceów.

 

Wnioski

 

Łącznie przebadano 185 dzieci. U większości z nich stwierdzono zaburzenia posturalne w postaci pogłębienia kifozy odcinka piersiowego kręgosłupa, protrakcji barków oraz wysunięcia głowy w przód względem osi ciała. Zmiany te mogą być spowodowane utrzymywaniem nieprawidłowej postawy w czasie korzystania z komputera czy smartfona przez długi czas. Wśród wielu uczniów występuje również pogłębienie lordozy odcinka lędźwiowego kręgosłupa i nieprawidłowe ustawienie miednicy, co świadczy o osłabieniu mięśni stabilizatorów tułowia, a przede wszystkim mięśni głębokich, takich jak mięsień poprzeczny brzucha. Wynika to z niewystarczającej ilości ćwiczeń ukierunkowanych na wzmocnienie stabilizacji tułowia.

 

Perspektywy

 

Na rok 2019 zaplanowano kolejny cykl badań posturalnych przez Instytut Rehabilitacji Medycznej i Sportowej. W badaniach wezmą udział uczniowie klas pierwszych szkół podstawowych. Oprócz tego, pracownicy Instytutu zalecą dzieciom wykonywanie 4 ćwiczeń korekcyjnych dla poprawy postawy ciała, a także ćwiczeń oddechowych poprawiających wydolność. Dzięki temu nauczyciele będą mogli wdrożyć tego typu ćwiczenia na lekcjach wychowania fizycznego. Ma to na celu zapobieganie wystąpieniu negatywnych zmian w postawie ciała lub zatrzymanie rozwoju zmian dotychczasowych.

20 stycznia 2019

O Fundacji Team400

Szkolenia

Wirtualna Wystawa

Plany Treningowe

Aktualności

Kontakt

+48 501 239 874

+48 788 335 925

team400.fundacja@gmail.com

+48 602 710 334